Sanıyorum siyasi yapının nasıl olması gerektiğini en güzel şekilde açıklayabileceğim teoriyi buldum.

Müzikte temel 7 nota vardır : Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ancak bu notalarla milyonlarca eşsiz iş yapılabilir. Peki nasıl ?

Farklılıkların Uyumu

İşin sırrı, farklı grupların, uyum içinde çalışmasıdır. Nefesli çalgıların, yaylıların, vurmalı çalgıların uyum birlikte ve bir uyum içinde çalışmasıdır önemli olan.

Teknik bilgiden ziyade, yaylı çalgılar aralarında keman, viyola, kontrbas şeklinde ayrılıyor. Aynı şekilde üflemeli ve vurmalı çalgılarda kendi aralarında ayrılıyor.

Toplum arasında olması gereken bu!

Sıkı Yasalar ve Milli Hedef

Toplum, aralarında köken, din, mezhep, dil, siyasi görüş, ekonomik sınıf olarak ayrılabilir. Ancak güçlü bir orkestra şefi (lider) ve sağlam bir müzik yapıtı (milli hedef) gerekir.

Böylece farklı sınıflardan, farklı siyasi görüşlerden ve farklı çeşitliliklerden bir çok insan bir araya gelerek güçlü bir toplum oluşturur. Orkestralar 7 notayı “uyumlu şekilde” çalarak ortaya müthiş işler çıkartıyor. 7 nota, farklı müzik aletleri ve “uyum”…

Destekleyici Fikirler

AKP, neo-Osmanlı fikriyle seçmenlerine yeni bir seçenek sundu.
HDP (ve geçmiş partileri), Kürt kökenli vatandaşların özerkliği ve bağımsızlığını açıkça yada el altından hedef olarak gösterdi.

Oysa CHP, seçmenini ve hatta diğer seçmenleri heyecanlandıracak işler ve hedefler çıkartmak yerine; ne istediği belli olmayan enteresan fikirlerin peşinde koştu ve kendi tabanını kaybetmeyle yüzleşiyor.

Aynı zamanda Sovyetler, Nazi Almanyası gibi farklı dönemlere baktığımızda, çok büyük güç topladıklarını ve bunu “yeni” fikir sunarak “güçlü lider” ile başlattıklarını görüyoruz.

Kötü yada iyi yönetim olması fark etmez, her durumda atılan adımlar aynıydı.

Bu yüzden düzgün bir liderin peşinde, yeni ve güçlü bir hedefe yönelmeliyiz. Açıkça görülüyor ki bu mevcut 4 temel parti ve liderleri ile olmayacak…