Kapak resminde Yüce Divan’ı görüyorsunuz. Psikolojik savaş tekniklerinden bir kaçının burada nasıl kullanıldığını göreceksiniz.

“HUKUK ÜSTÜNDÜR!”, özellikle demokraside tartışılamaz. Seçimler, hukukun gözetiminde gerçekleştirilir. Hukuksal kararlar, siyaset üstüdür. Tabi ki bunu psikolojik olarakta gösteriyorlar.

Hakimlerin oturduğu bölümün yüksekliği ve bu bölümün önündeki masanın dik ve yüksekliği ; hem makamın (kanunun) hem de hakimlerin üstünlüğüne işaret eder. Hakimlerin tokmağı ise kararın kesinliğini yansıtıyor.

 

Tam Tersi Olsa?

Hakimlerin alçakta oturduğunu düşünün?

mahkeme ters kose

Aynı “kontrol, üstünlük” gibi çeşitli psikolojik mesajlar, tartışma programlarında da mevcuttur.

tartisma programi

**

Ayrıca mahkemenin yapısına bakarsanız; taraflar birbirine karşı bakar ve hakimlerin (yada hakimin) konumu ortadadır. Aynı şekilde tartışma programları içinde geçerli. Yöneten ve tarafsız olması için (yada öyle görülmesi için) ortada olması gerekir ve diğerlerinden yüksekte olması gerek.

Yükseklik

Makam odaları önemlidir. Gelenlere bir mesaj verir. Psikoloji ve psikolojik savaşta ilk bir kaç saniye içinde durum zaten ortaya çıkar. Tıpkı insan ilişkileri gibi. Bir insanı sevip/sevmeyeceğiniz sadece 4 saniyede belli olacaktır. Bilinçaltımız, karşıdakinin bilinçaltı hareketlerini; beden dili, ses tonu ve kelimelerini yorumlar. İletişimde bedendili ve ses tonu %93, kelimeler %7 önem taşır.  Bu yüzden dış görünüş “ilk etki” için önemlidir.

Aynı şekilde makam odaları, oturuş düzeni gibi konular çok önemlidir.

Verilecek mesaja göre değişir ancak makam sahibinin “güç” mesajını vereceğini düşünüyorum. Üstünlük, güç, gövde gösterisi… Bu yüzden makam sahibinin sırtı duvara doğru olmalıdır. Önünde “o’na ait masa” olmalı. Gelen konuk ise “daha alçak” sandalyeye oturtulmalı. Sırtı boşluğa ve tercihen arkadan gelen güneş ışığına ve pencereye bakmalı.  Bu, karşıdaki kişiyi rahatsız hissettirecektir.

**

Mahkemelere geri dönersek;

mahkeme

“EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR!” yazar ve Atatürk’ün resmi vardır. Bu bir mesaj verir; hakimlik makamı-millet bağı ve Atatürk’ün yani ülkenin kurucu liderinin yani halk arasındaki büyük bir imgenin hakimlerin ve mahkemenin arkasında olduğunu gösterir.

Yine hakimlerin arkasında duvar olmaslı, mahkeme makamının suçluya göre yüksek olması (hele hele Yüce Divan’da ise gelen kişilerden çoooookkkkça yüksek olması) güzel bir mesaj.

Suçlu/suçlana ise; karşısındaki büyüklüğe karşın üstteki resimde görebileceğiniz üzere “konuşma yeri” ile sınırlanmıştır. Zaten başında da silahlı kuvvetler mensupları vardır. Yani ordudan Atatürk’e ve halka kadar ulaşan mahkemenin büyük gücü ve desteği vurgulanır.

Ben bütün bunlara baktığımda mükemmelce planlanmış psikolojik savaş stratejisi görüyorum. Hayranlık verici!

Cübbe

cubbe

Cübbelerin düğmelerinin olmaması, kimsenin önünde iliklenmemesi içindir diyorlar.

 

İmamların vs cübbeleride bildiğim kadarıyla düğmesiz.

Acaba bu eskilerden gelen bir mesaj mı? kültürel bir şey?

kral 5. george

Resme baktığımızda (5. George), kaftan/pelerin/cübbe ne denirse onun boyundan bağlamalı olduğunu görürüz.

Belki bununla bir bağlantısı vardır.

Ne yazık ki bu konuda hiçbir fikrim yok. Çok ilginç bir konuya benziyor.

**

17. Yüzyıl ve 18. yüzyıl hakimlerine/hukukçularına bakarsak;

Sir William Blackstone

Onlarda da benzer “pelerin/cübbe” tarzı şeyler olduğunu görürüz.

Eğer bu konuyla ilgili bir bilginiz varsa, (cübbelerin geçmişi ve içerdiği mesaj) lütfen yorum ile belirtin.