Politikacıların akademisyen yada hukuk, siyaset bilimi vb bir bölümden mezun olması gerektiğini ya da akademisyen olması gerektiğini savunurum. Recep Erdoğan’ın son açıklaması bunu destekledi. Dedi ki;

Türkiye Cumhuriyeti, şirket yönetilir gibi yönetimeli.

Görüşümde ne kadar haklı olduğumu bir kez daha anladım. İmam hatipte anlatılmayanı buradan yazayım : DEVLET NEDİR?

Devlet Nedir?

Kısaca devletin oluşması için;

1- topluluk,
2- bölge,
3- egemenlik,
4- hükümet


maddelerinin bulunması gerekir. Egemenlik için 2 seçenek var;

1- İç egemenli : demokrasilerde, Atatürk’ün dediği üzre “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir”. Fakat eski zamanlarda krallarındı. Bazı yerlerde diktatörlere aittir. Kısacası yöneten kurum olmalı.

2- Dış egemenlik : ülke, diğer ülkelerce kabul edilmelidir. Tanınmalıdır.

Egemenlikte Meşruluk

Meşru olarak güç kullanan, insan öldüren tek kurum “devlet”tir. Devlet harici güç kullanarak yönetmek veya adam öldürmeye çalışmak; devlete baş kaldırmak ve isyandır. Meşru değildir. Kısacası halk kurallara uymayı “gönüllü” olarak kabul ederse, devletin meşruluğu kabul edilir. Fakat etmezlerse ortaya bir kaç durum çıkar;

1- Devletin gücü fazlaysa isyanları bastırır. Devlet egemenliğini kurar ancak meşru olmaz.

2- Devletin gücü ve isyancıların gücü eşit ise birlikte oturup anlaşma yapabilirler ya da devlet parçalanabilir.

3- İsyancıların gücü daha fazla ise, devrim olur.

Yumuşak güç ve sert güç konuma göz atabilirsiniz.

Devlet Nasıl Yönetilmelidir?

Fazla uzatmamak adına yukarıda bazı bilgilere kısaca değindim. Yönetimi anlatmadan önce, hemen Erdoğan’ın dediğini tam olarak vereyim ki “konuşmadan mı kestin” diye sormayın.

“Yeni Anayasa ve Başkanlık sistemini geçmişten bu yana söyledim yine söylüyorum. Bu sistemde ısrar etmek milletimize haksızlıktır. Yeni Türkiye sizlerin Sivil toplum örgütlerinin iş adamlarımızın ellerinde yükselecek. Sizden istirhamım Yeni Türkiye, Başkanlık Sistemi ve yeni anayasayı her fırsatta millete anlatın. Bir anonim şirket nasıl yönetiliyorsa Türkiye de öyle yönetilmelidir. Yoksa bileklerine bağlıyorlar prangayı yürü yürüyebilirsen. 400 milletvekili verdiğiniz zaman, yeni anayasa yapılacak ve başkanlık sistemi gelecek.”

Yukarıdaki anlattıklarım siyasete giriş, karşılaştırmalı siyaset, uluslararası ilişkilerin temel kavramları gibi derslerde sıkça yinelenen ve 1.-2. sınıf dersleri olan derslerde gördüklerimizdir. Ancak böyle kavramları bilmeden ülke yönetenler, ilginç söylemleri ortaya koymaktadırlar.

Gelelim devlet nasıl yönetilir.

Devlet bir şirket değildir. Şirketler her zaman “daha fazla kâr yapmayı” düşünür. Devlet ise politikalarını ekonominin yanı sıra bölgesel ve iç faktörlerdeki “güvenliğe”, daha da önemlisi insana göre ayarlamak zorundadır. Kısacası şirket için tek dert kâr yapmak iken, devletin öncelikleri arasında “rejime ve ekonomik sisteme bağlı olarak” insan, çevre, gelecek gibi kavramlarda olabilir.

İmam hatip lisesinden sonra, üniversite öğretimi şüpheli olan [1] bir insanın bunları bilmemesi normaldir. Her ne kadar danışmaları eşliğinde güzel iş çıkarsa da, söylemleri ile bu konudaki cahilliğini yer yer göstermektedir.

Türkiye’nin hedefi “şirket gibi yönetilmek” değil, Japonya ve Uzak Doğu’daki gibi “kollektif kapitalizm” ya da Almanya’daki gibi “sosyal kapitalizm” hedefleri olmalıdır.

Şirket Gibi Yönetilecekse Bunca Satış Neden?

İktidara geldiğinden itibaren limanlardan madenlere, otoyollardan devlet kurumlarına her şeyi özelleştiren bir hükümetin başındaki adam, şimdi “şirket gibi yönetilmelidir” diyor. İyi güzel yönetilelim de;

– 2003’te 1 dolarlık dışalım, 0.85 dolarlık dış satım ile dengelenirken günümüzde neden 0.55 dolarlık dışsatıma düştü?

– Tohumdan ete, samandan kıyafete kadar neden üretim bitirildi?

– Bunca AVM açılmasının ve AVM’lerdeki markaların çoğunlukla yurtdışı kaynaklı olmasının sebebi ne?

Neden
Çin’den : Fasulye, kayısı, kuru sarımsak
İtalya’dan : Ispanak, elma
Amerika’dan : Fındık ve baden
Güney Afrika’dan : Satsuma mandalinası
Şili’den : Üzüm ve elma
İran’dan : Karpuz ve lahana
Kostarika’dan : Kavun
İspanya’dan : Marul

Türkiye topraklarına getiriliyor?

Sayılacak çok şey var. Sorun; Recep Erdoğan’a emanet edilecek şirketin bile 5-6 senede batmasıdır. Türkiye’yi şirket gibi yönetmek mi? Allah Korusun!

Şunlara kesinlikle bakınız;

Alternatif Ekonomik Sistemler

Topraklarımız Yabancılara Nasıl Satılıyor?

AKP’lilerin Gördüğü : 2002 Öncesi Mağara Dönemindeydik ve Dinsizdik