Bizimki muhtarlar falan bitti şimdi spor yarışmalarında sahneye çıkıp başkanlığı övüyor. Her defasında da Fransa, Amerika vs örneğini veriyor. E be kardeşim senin ve milletin yapısı Avrupalı ve Amerika’lı gibi değil! Bu yüzden Türk ve Arap dünyasında ne olmuş onlara bakacaksın. Bakalım.

Öncelikle çağdaş yani uygar Türk Devletleri (Wikipedia’da öyle yazıyordu). Kendi görüşlerimi yazacaktım ancak yazmıyorum. Çünkü bu hem bilimsel açıdan çok eksik, hem de objektif olmayabilir. Basın özgürlüğü ve özgürlük “indeksi” gibi araştırmalara göre veriyorum.

Basın özgürlüğü için : https://rsf.org/index2014/en-index2014.php
Özgürlük için : https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world

Kısaltmalar:

P: parlamenter, C: Cumhuriyet, PC: Parlamenter cumhuriyet, YB: Yarı Başkanlık, B: Başkanlık, F: Federasyon, PM: Parlamenter Monarşi, T: Teokratik (dine dayalı),

Türk ve İslâm ülkeleri basın özgürlüğü, sivil ve politik haklar indeksi