Son zamanlarda iktidarından muhalefetine bir “Türk olsun, Kürt olsun, Çerkez olsun, Laz olsun” diye sloganımsı bir söz gırla gidiyor. Öyle böyle değil. Kürt kökenli vatandaşlarımızında aklını çelen “nedir bu Türklük? Türk milleti” olayına da bir çözüm getirelim.

Türklük, burada bir şemsiye ve bir milletin özel ismidir. Nasıl ki bizim meclisimizin özel bir adı varsa (Türkiye Büyük Millet Meclisi), milletimizin de özel adı Türk Milletidir.

Kullanımı ırksal değildir!

**

Türk Milleti

1924 Anayasasının 88. maddesinde şöyle der:

Türkiye’de din ve ırk ayırdedilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese “Türk” denir.

1961 Anayasasının 54. ve 1982 Anayasasının 66. maddesi ise şöyle der:

Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.

Görülebileceği üzere Türklük kavramı herhangi bir şekilde ırk, kan bilimi, üstün ırk şeklinde bir şeye dayandırılmaz.

**

Neden Ulus Devlet?

Haklı olarak bu sorulacaktır. Neden Türk milleti? Atatürk neden ulus devlet ortaya çıkartmak istedi?

Osmanlı’nın yüzyıllarca 3 farklı kıtada at koşturması da, yıkılması da aynı nedendendir (bilimsel gelişmeyi reddetmesi haricinde). Osmanlı içinde yaşayan çok farklı etnik grup vardı. Dini ve etnik gruplar. Osmanlı, bu toplulukların (cemaat) başında din adamlarını tuttu ve bu din adamlarına evlendirme vs gibi yetkiler verdi. Dolayısıyla bu cemaatler bir arada yaşadı ve İtalya, İngiltere gibi sömürgeci güçlerin aksine Osmanlı kültürel bir kırım için uğraşmadı. Hoş günümüzde Yunanistan, Bulgaristan gibi bir çok devletin bizden tiksindiğini ve İngiliz sömürgelerindeki İngiliz hayranlarını görünce yanlış olduğu ortadadır. Neyse…

Atatürk, bu parçalanmayı gördü. Farklı etnik yapıların BİRİLERİ tarafından kolayca tahrik edildiği ve yönetildiğini gördü. Bu yüzden unutulan bir şeyi ortaya çıkarttı (Osmanlı ile unutulan bir şeyi). Dedi ki; siz bir milletsiniz, siz bir ulussunuz. İnsanlar bunun farkına vardı ve Kurtuluş Savaşını kazanmamızın en büyük nedenlerinden biriside budur.

**

Günümüzde Türklük ve Kullanım Yanlışlığı

Türklük, Türkiye’de yaşayan bütün farklılıkların altında birleştiği bir şemsiyedir.

Fransız devriminden Arap ve Kürt isyanlarına kadar en büyük bölünme sorunları hep etnik kökenden olmuştur. Atatürk bunu engellemek istedi. Fakat Osmanlı döneminde bunu kaşıyan bir takım GÜÇLER (diyelim), Türkiye’nin ilk zamanlarında yine kaşıdı ve günümüzde de baskısını arttırarak kaşımaya devam ediyor.

Bu oyunlara kim düştü?

İktidardan muhalefete herkes! Artık, Kürt-Türk deniyor. Türklük kavramı bir şemsiye olmaktan çıkartılmış, dönemin başbakanı, şimdinin cumhurbaşkanı tarafından “MİLLİYETÇİLİK AYAKLAR ALTINA ALMIŞ”[1], diğer ırk ve kavramlarla ölçülür konuma gelmiştir.

Bir Roman, Çerkez, Laz, Alevi, Tatar kökenli vatandaş “BEN x KÖKENLİYİM AMA TÜRK’ÜM” derken, bazıları Türklüğe ırksal bakarak; Türklüğü kendi ırklarıyla yada kavramlarıyla birleştirmeye çalışıyor.

Irksal bakanlara tekrar geleceğim amma….

**

Ezilen Halklar Balonu

Çok sık duyacaksınız, “ezilen halklar, ezilen halklar” diye… Bu insanların Türkiye ayağında sadece “ayrılıkçı Kürt hareketi” destekleme amacı vardır. Geçmişte Kürt kökenli vatandaşlarımız memur oldu, milletvekili oldu, başbakan oldu, cumhurbaşkanı oldu, bakan oldu… Oluyor ve olmaya devam edecek.

ANCAK TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNDE İLK KEZ bir Roman kökenli temsilci mecliste (Özcan Purçu). Peki bunca senedir neden Roman kökenli vatandaşların sorunlarını bu ezilen halkçı arkadaşlar anlatmadı? Peki Cem evlerinin ibadethane sayılmamasını neden bu arkadaşlar tepkiyle karşılamadı? Bunları geçtim Ermeni, Yahudi, Hristiyan kökenli vatandaşlar zorunlu askerlik görevlerinde sıkıntı çekerken neredeydi bunlar?

Kürt kökenli vatandaşlara bir takım yanlışlar olmuştur. Devlet yatırım yapamamıştır. Doğru! Bunların acilen çözülmesi gerek. İzmir’de, Antalya’da, Eskişehir’de bir vatandaş nasıl yaşıyorsa; Diyarbakır’da, Hakkari’de, Van’da da öyle yaşamalı. Fakat Karadenizde neler oluyor biliyor musunuz? Devlet nasıl gidemiyor oralara? Bir araştırın derim.

**

Yok Ben İlla ki Irk Boyutuna İndireceğim Dersen…

Ayrılıkçı Kürt hareketinin bir çok ülkede arıza çıkartan ve amacı Kürt ulusuna ait bir devlet kurmak olan ırkçı bir hareket olarak gördüm. Bunların demokrasi, eşitlik, özgürlük gibi kavramlarla alakası yok.

İşin garibi, Kürt kökenli olmadığı halde ve bu hareketin hedeflediği bölgelerde bir gün olsun yaşamadığı halde bu harekete destek verenler var. Bunlara da geleceğim.

**

Eğer sen işi Türk-Kürt “ırkları” bakımından inceleyeceksen iki haberim var;

1- Irksal olarak çokta farklı yapımız yok.
2- Bugün içinizde Türk’üm demeyen ancak Kürt’üm diyenlerin bir kısmı Ermeni. Başka ırklarda var.

Yani Kürt ırkı üzerinden giderseniz işler karışır. Üzerine çeşitli bölücü hareketlere girişip bunları silahla kabul ettirmeye çalışırsanız işler gerçekten çok karışır.

Irkçılığı bu anlamda sevmem, ancak işin ırkçılık yapmaksa;
Bak kardeşim Türk “IRKI”, tarih başladığından bu yana var. Runik yazılara bakarsan Göktürkleri görürsün. Thor ve Odin gibi efsanelere bakarsan yine Türk tarihini görürsün. Mu kıtasını araştır Türklük bağlantıları vardır. Var oğlu var…

Yüzyılarca devir açtı, devir kapattı. En önemli özellikliği de savaşçı olmalarıdır. Hani devlet sessizken yığınaklar yapıyorsun, hendekleri açıp bombalar koyuyorsun, özerklik ilan ediyorsun ya; sadece polis ve asker gücüyle karşına geldiklerinde de “katliam var, barış, demokrasi, insanlık” diye bağrınmaya başlıyorsun, heh bil istedim daha Kurtuluş Savaşı gibi milletin katıldığı bir şey yok ortada. Umalım ki olmasın. Olmadan işleri çözüme bağlayalım.

**

Kendini Türk Hissedip Irksal Olarak Adım Atanlara

Sizde arızasınız kardeşim. Gidin genlerinizi inceletin. %100 Türk olmadığınızdan adım gibi eminim. Bu yüzden ırksal yaklaşımları, Nazi Almanyası gibi garip hayalleri bir kenara bırakın. Evet Türk tarihi ve kültürüyle gurur duyuyorum. Genlerimi bilmem ancak Atatürk’ü ve daha Atatürk’e gelene kadar Yakutistandan başlayan tarihimizi seviyorum.

Araplar kızlarını gömerken,
Avrupa’da kadın birey değilken,
Türk kadınları Hatun olarak anlaşma yapıyordu, İran şahının kafasını kesiyordu…

Şimdi kaybedilen, unutturulan, çarpıttırılan Türklük kavramını, kültürünü ve tarihini severim. Ancak ırkçılık bazında değil. Eğer ırkçılık üzerine giderseniz;

Doğu’da kökeni Kürt olduğu halde Türk bayrağına sahip çıkan ve Atatürkçü olan insanları kaybedersiniz. Terörün kucağına atarsınız onları. Öte yandan batıda ırksal olarak “Türk” olsa dahi, her fırsatta terör örgütüne direkt yada dolaylı şekilde yardım edenleri de atlarsınız.

**

Gelin Türklüğe Sahip Çıkalım

Millet olmanın en önemli değeri dildir. Bak, Türkçe konuşmayan kitleler nasıl ayrıldı ve günümüzde de anadili Türkçe olmayan yerlerde nasıl sorunlar çıkıyor.

Bunları GÖRE GÖRE; “şedulları çek edelim, aplikasyondan lokasyon atalım” gibi İngilizce kelimelerle konuşuyorsun. Arapça, Farsça, Fransızca kelimeleri ısrarla ekliyorsun. YAPMA! Türkçe yeter. Türkçe konuş.

Ayaz Ata varken, Noel baba peşinden sürüklenme en basitinden.
Türk kadını ne İslam coğrafyasındaki gibi köle olacak, nede Avrupa kültürüne olan hayranlıkla yozlaşacak.

Türk kadınlarını cesur, çalışkan, kültürlü, bilgili olmaları için destekleyeceğiz. Tıpkı Hakan ve Hatun dönemlerindeki gibi. Osmanlıca’dan çok, Göktürkçe öğrenin illa öğreneceksiniz.

Türklük çok geniş ve önemli bir kavramdır. Ne kadar sahip çıkarsak, ne kadar anlatırsak, ne kadar öğrenirsek o kadar millet olma bilinci ve bağı gelişir.

Bakın daha önce ayrılıkçı Kürt hareketini destekleyenlerin “Türkiyelilik” derken nasıl Fransız polisi diye haber yaptığını burada anlatmıştım. Bunlara izin vermeyelim.

Gelin, Türklük şemsiyesi altına birleşelim. Millet olma bilincimizi kendi ellerimizle yok etmeyelim.

Kategori: Genel - Politika - Tarih